Rüyada Pencere Görmek

Rüyada Pencere Görmek arkadaşlarıyla iyi geçinmeye, istenilen kuvvete, güvende yaşamaya, sağlıklı hayata, anlayışlı kimseye, güzel işler yapacağına, paranın verimli olmasına, işyerinde terfiye, sevince, külfetsiz elde edilen ziynete işaret eder. Kimi zaman da kötülük görmeye, zorluğa düşmeye, zulüm görmeye, iş nedeniyle geçim zorluğuna yorulmaktadır. Farklı bir çerçeveden bakan rüya alimleri derler ki: Bu rüya çektiği sıkıntıların meyvesini alarak hasret duyduğu daha iyi kazanca, umudunu yitirdikten sonra hayalini kurduğu iyi bir geleceğe, meşakkatle ümit ettiği varlığa, zorlukların sonrasında umduğu temiz rızka delalettir.

Düşler ile alakalı Özet Vurgular

 • Hastalık yüzünden görme yeteneğini yitirenler rüyalarında görsel imgeler görebilir. Doğduğu andan itibaren göremeyen kimseler görsel rüya göremez; fakat yakın seviyede koku ve duyguları hisseder.
 • Çok fazla ruhsal sorunları bulunan kimseler haricinde her birey rüya görür. Şayet rüya görmediğinizi düşünüyorsanız, işin aslı rüyalarınızı hatırlamıyorsunuzdur.
 • Kör olmayan insanların yüzde 12`si rüyalarını renksiz görür, 7/8’i ise tüm renklerin seçilebilir olduğu şekilde görürler. Eski bir araştırmaya göre rüyaların önemli bir yüzdesi siyah-beyaz görülüyordu. Ancak sonuçlar 1960`lı yıllardan itibaren ciddi oranda değişime uğradı. Günümüzde yirmi beş yaşına gelmemiş insanların yalnız küçük bir yüzdesi rüyalarını renksiz. Son araştırmalar bu değişikliğin nedenini siyah-beyaz sinemadan renkli elektronik cihazlara olan ilgiye ilişkilendiriyor.
 • Belirli herhangi bir olay barındıran rüya, ekseriyetle direkt olarak o olayla ilgili değildir. Rüyalar simgesel mesajlar verir.
 • Yaklaşık bir gecede iki saate yakın rüya görülür.
 • REM, uykunun standart bir evresidir. REM uykusu ergen insanlarda uykuda geçen zamanın bir gecede 90-120 dakikasını kapsar. REM uykusu kısmı felç durumudur. Vücut kımıldatılamaz.
 • Beynimiz vücudumuzun gerçekten hissettiği olguları rüyalarda karıştırabilir.
 • Erkekler, erkekler hakkında daha sıklıkla rüya görür. Bir erkeğin rüyasında karşılaştığı insanların büyük çoğunluğu erkektir. Kadında bu oran eşittir.
 • Erkekler rüyalarında daha gerilimli duygular tecrübe ederler.
 • Kesin bulgular ile gerçek kabul edilmese de, gerçekleştirilen araştırmalarda horlayanların daha kısa ve genellikle unutulan rüyalar gördüğü sonucuna varılmıştır.

Rüyada Pencere Görmek ile alakalı bazı rüyalar

 • Rüyada Pencere Açmak Açtığını Görmek: Rüyada Pencere Açmak Açtığını Görmek Görmek mala gelecek artışa, ikili ilişkilerde muvaffakiyete, gelire gelecek artışa, toplum yaşamında mutluluğa, beceri sahibi bir kimseye, maddi külfeti olan yabancıdan uzaklaşmaya, rızkın kazançlı olmasına, üne ermeye, maddi sıkıntılardan kurtulmaya, zorluk çekmeden elde edilen kazanca işaret eder. Hoşnutsuz yorum olarak da , sırların meydana dökülmesine, maddi zarara, yalancı insana işaret Devamını Oku

 • Rüyada Pencere Kapamak Kapadığını Görmek: Rüyada Pencere Kapamak Kapadığını Görmek Görmek sağlığını kazanmaya, mutluluğa, getirili atılım yapacağına, verimli uğraşlar gerçekleştireceğine, getirili atılım yapacağına, büyük mertebeye yükseleceğine, fakirlikten kurtulmaya, zenginliğe, hayallerin yerine geleceğine, bir kaç hafta içinde duyulacak müjdeli haber duymaya işarettir. Ayrıca sırların ortaya dökülmesine, maddi sıkıntıya, sırların ortaya dökülmesine, sıkıntılı hayata yorulmaktadır. Rüyaya daha olumlu bir pencereden bakan ulemalar Devamını Oku

 • Rüyada Yavru PenGuen (Yavrusu) Görmek: Rüyada Yavru Penguen (Yavrusu) Görmek getirisi yüksek işler yapacağına, ilişkisinin iyi gittiğine, emniyetli hissetmeye, eli açık bir yabancıya, ulaşılan güce, güzel kısmete, toplum yaşamında feraha, devlette mertebeye ulaşacağına, zahmetsiz kazanılan paraya, iyi işler yapacağına delalettir. Olumsuz anlamda iş nedeniyle geçim zorluğuna, huzurunun bozulacağına, , maddi sıkıntıya delalettir. Daha olumlu bir pencereden bakan rüya uzmanları şöyle Devamını Oku

 • Rüyada Beyaz Tenli Bayan Görmek: Rüyada Beyaz Tenli Bayan Görmek sağlıklı hayata, malın verimli olmasına, bol gelire, büyük kuvvete, mutlu günlere, paranın bereketli olmasına, özlemi duyulan bir birlikteliğe, iyi bir mutluluğa, emniyette yaşamaya, kazanılan ganimete delalet eder. Olumsuz anlamda sevimsiz hale düşmeye, sırların açığa dökülmesine, düşmanlıktan emin olmaya, rahatının kaçacağına delalet eder. Bu rüyaya daha olumlu yaklaşan rüya tabircileri derler Devamını Oku

 • Rüyada Jel Sürmek Sürdüğünü Görmek: Rüyada Jel Sürmek Sürdüğünü Görmek kısa zamanda alınacak iyi haber almaya, güzel gelire, planların hayata geçeceğine, becerikli bir kişiye, sağlığını kazanmaya, güzel gelire, mutluluk dolu günlere, huzur bulmaya, maddi sıkıntılardan kurtulmaya, mutlu olmaya yorulur. Olumsuz anlamda sırların meydana çıkmasına, üzülmeye, korkuya, kötülük görmeye işaret eder. Bazı durumlar için de alimler derler ki: Bu rüya sıkıntı Devamını Oku

 • Rüyada Bordo Şapka Giymek (Takmak) Görmek: Rüyada Bordo Şapka Giymek (Takmak) sevinmeye, becerikli bir kişiye, anlayışlı yabancıya, kısa zamanda öğrenilecek müjdeli habere, sevineceğine, finansal külfeti olan bir kimseden uzaklaşmaya, bereketli günlere, finansal yükü olan insandan kurtulmaya, planların gerçekleşeceğine, büyük güce işarettir. Bir diğer yoruma göre de sıkıntıya, muhtaç duruma düşmeye, sırların meydana dökülmesine, maddi zorluğa yorulmaktadır. Bazı durumlarda da ulemalar şöyle Devamını Oku

 • Rüyada Cüzdan Tutmak Tuttuğunu Görmek: Rüyada Cüzdan Tutmak Tuttuğunu Görmek sağlığını kazanmaya, sıkıntı çekmeden kazanılan ganimete, temiz ganimete, aşk hayatında mutluluğa, bereketli günlere, yararlı uğraşlar gerçekleştireceğine, emniyette kalmaya, fakirlikten kurtulmaya, kolay elde edilen kazanca, refah dolu günlere yorulur. Bunlarla birlikte korkulanın gerçekleşmesine, cahil bir tanıdığa, sağlığın bozulacağına, sıkıntılı yaşama yorulmaktadır. Geniş bir çerçeveden bakan yorumcular derler ki: Bu rüya uzun Devamını Oku

 • Rüyada Hediye Göndermek Gönderdiğini Görmek: Rüyada Hediye Göndermek Gönderdiğini Görmek yüksek ticari kazançlara, toplum yaşamında mutluluğa, iyi günlere, duygusal hayatın iyi olacağına, ikili ilişkilerde tatmine, kazançlı işler yapacağına, emniyetli yaşamaya, mutlu olmaya, paraya gelecek berekete, güzel işler yapacağına delalet eder. Kimi zaman da sağlığın kötüleşeceğine, iş nedeniyle geçim zorluğuna, değer düşmesine, sevimsiz duruma düşmeye delalet eder. Kimi tabirciler : Bu Devamını Oku

 • Rüyada Kıvırcık Saçlı Bebek Görmek: Rüyada Kıvırcık Saçlı Bebek Görmek memuriyette makama geleceğine, iyi günlere, şöhrete ulaşmaya, becerili bir kişiye, birikmiş paraya, finansal yükü olan yabancıdan kurtulmaya, karmaşadan uzak bir hayat sürdüreceğine, ikili ilişkilerde başarıya, yetenek sahibi bir insana, külfetsiz kazanılan servete yorulur. Aynı zamanda iş nedeniyle geçim zorluğuna, sıkıntılı hayata, iş nedeniyle huzursuzluğa, zorluğa düşmeye işarettir. Bir takım ulemalar Devamını Oku

 • Rüyada Işık Görmek: Rüyada Işık Görmek malın verimli olmasına, sağlığa, rızkın kazançlı olmasına, hayali kurulan bir ilişkiye, şöhrete ermeye, malın bereketli olmasına, sözüne bağlı kalacağına, sağlıklı hayata, güvenli kalmaya, maddi sıkıntılardan kurtulmaya delalettir. Kimi zaman da ticari zarara, sıkıntıya, zarar görmeye, işarettir. Rüyaya daha olumlu bir pencereden bakan tabirciler : Bu rüya uzun bir bekleyişin sonunda özlediği Devamını Oku