Rüyada Yüncü Görmek

Rüyada Yüncü Görmek büyük kuvvete, zorluk çekmeden kazanılan servete, yeminini tutmaya, malın verimli olmasına, yetenek sahibi bir insana, huzur bulmaya, taleplerin gerçekleşeceğine, eşiyle birlikte yaşamaya, hayırlı işler yapacağına, kolay elde edilen ziynete işarettir. Aynı zamanda sırların açığa çıkmasına, sağlığın tehlike altında olduğuna, sorumluluktan ötürü rahatsız olmaya, fakirliğe delalettir. Rüyaya daha olumlu bir pencereden bakan rüya tabircileri şöyle yorumlarlar ki: Bu rüya yenilgiden sonra özlediği servete, yardım alarak hak edilen mevkiye, zahmet çekerek istediği itibara, zahmet çekerek elde ettiği toplu paraya işaret eder.

Rüya Tabiri Hakkında Önemli Noktalar

 • Rüya Tabiri konusunda gerek din adamları, gerek filozoflar, gerekse de ilim insanları tarafından farklı açıklamalar yapılmıştır.
 • Rüyalar yorumları konusunda acele edilmemelidir.
 • Rüya tabirlerinin yol gösterici nitelikte olduğu kesinlikle hesaba katılmalı, ipuçlarına dayanarak gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Rüya yorumlayan, kesinlikle sonuç olarak rüyayı görenin nasıl etki altında kalacağını göz önünde bulundurmalı, ruhsal sorunlara neden olacak yorumlamalardan zorunlu kalmadıkça kaçınmalıdır.
 • Rüya tabirleri kati suretle iyiye yorulmalıdır.
 • Rüya tabiri yapan kişi, mutlaka takva, adetler, toplumsal ananeler gibi bir çok faktör ile ilgili tecrübe sahibi olmalıdır.
 • Rüya Yorumu yapan şahsın bütün geçmiş tabirler konusunda tecrübe sahibi olması ve rüya sahibinin ruh halini de değerlendirerek rüyayı yorumlaması gerekir.
 • Rüya yorumları yapılırken kesinlikle, rüya görenin ruh halini, görülen rüyanın anlamını hesaba katmalı ve bu doğrultuda bir sonuca ulaşılmalıdır.

Rüyada Yüncü Görmek ile alakalı bazı rüyalar

 • Rüyada Yayıncı Olmak Olduğunu Görmek: Rüyada Yayıncı Olmak Olduğunu Görmek mala gelecek artışa, yağmura, devlette makama ulaşacağına, sağlıklı bir ömre, bol berekete, üne kavuşmaya, emniyette yaşamaya, beceri sahibi bir kişiye, taleplerin hayata geçeceğine, getirili işler yapacağına işarettir. Olumsuz yorum olarak kötü niyetli bir kişi tarafından zarar görmeye, yalancı bir kimseye, zarar görmeye, korktuğu şeyden emin olmaya işarettir. Geniş bir çerçeveden Devamını Oku

 • Rüyada Fırıncı Olmak Olduğunu Görmek: Rüyada Fırıncı Olmak Olduğunu Görmek yağmura, hayali kurulan bir mutluluğa, paraya gelecek fazlalığa, gelire gelecek berekete, eli açık bir kadına, kazanılan servete, yetenek sahibi bir insana, iyi günlere, güzel işler yapacağına, getirili girişim gerçekleştireceğine işaret eder. Ayrıca sıkıntıya, düşmanlığını saklayan kimseye, sıkıntıya düşmeye, iyi hali kaybetmeye işaret eder. Bir takım tabirciler şöyle tabir ederler: Bu Devamını Oku

 • Rüyada Denizde Yüzmek Yüzdüğünü Görmek: Rüyada Denizde Yüzmek Yüzdüğünü Görmek maddi zorluklardan sıyrılmaya, güzel işler yapacağına, mutluluğa, aydınlık günlere, akrabalarla sohbete, mutluluk dolu günlere, yararlı uğraşlar gerçekleştireceğine, bol kazanca, büyük kuvvete, yüksek mertebeye çıkacağına yorulur. Hoşnutsuz yorum olarak da düşmanlığını saklayan insana, kötü huylu bir düşman tarafından zarar görmeye, üzülmeye, sorumluluktan ötürü mağdur olmaya işarettir. Bu rüyaya daha olumlu yaklaşan Devamını Oku

 • Rüyada Ayak Yıkamak Yıkadığını Görmek: Rüyada Ayak Yıkamak Yıkadığını Görmek servete, iyi şansa, sözlerin tutulacağına, fakirlikten feraha çıkmaya, güzel kısmete, işte makama yükseleceğine, sakin bir hayatı olacağına, memuriyette mevkiye çıkacağına, iyi sağlığını muhafaza etmeye, refaha kavuşmaya delalet eder. Bir diğer yoruma göre de sıkıntıya, çözümü zor bir durumla karşılaşılacağına, korkulanın gerçekleşmesine, kötü bir durumla yüzleşileceğine yorulur. Bu rüyaya daha olumlu Devamını Oku

 • Rüyada Sokakta Yürümek Yürüdüğünü Görmek: Rüyada Sokakta Yürümek Yürüdüğünü Görmek ilişkisinin iyi gittiğine, ilişkisinin iyi gittiğine, mutluluğa, güzel kısmete, mutluluğa, mutluluğa, bol kısmete, bol kısmete, faydalı işler yapacağına, düşkünlükten iyi duruma geçmeye delalet eder. Olumsuz yorum olarak sorumluluktan dolayı mağdur olmaya, içinden çıkılması zor bir sıkıntıyla yüzleşileceğine, korkuya, sevimsiz bir duruma gelmeye işaret eder. Farklı bir açıdan bakan rüya ilminde Devamını Oku

 • Rüyada Saçaklı Halı Yıkamak Yıkadığını Görmek: Rüyada Saçaklı Halı Yıkamak Yıkadığını Görmek ilişkisinin iyi gittiğine, iyi işler yapacağına, içten davranan tanıdığa, imrenilen bir başarıya, kazancın bereketli olmasına, servete, kısa sürede duyulacak mutlu edici haber almaya, refaha kavuşmaya, güler yüzlü kişiye, arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye işarettir. Olumsuz anlamda ticari zarara, korkuya, ticari zarara, düşmanlık görmeye delalettir. Geniş bir çerçeveden bakan yorumcular şöyle tabir Devamını Oku

 • Rüyada Havuzda Yüzmek Yüzdüğünü Görmek: Rüyada Havuzda Yüzmek Yüzdüğünü Görmek becerikli bir insana, karlı işler yapacağına, üne ulaşmaya, samimi bir tanıdığa, hayırlı işler yapacağına, büyük güce, büyük güce, ticari getirisi yüksek yatırım yapacağına, iyi gelire, akrabalarla muhabbete işaret eder. Aynı zamanda iyi hali kaybetmeye, maddi kayba, sırların açığa çıkmasına, sağlığın tehlike altında olduğuna yorulur. Bazı durumlarda da rüya ilminde önde Devamını Oku

 • Rüyada Yırtmak Görmek: Rüyada Yırtmak Görmek sevdikleriyle refah içinde geçecek ömre, uzun ömre, güvenli hissetmeye, sağlıklı hayata, zorluk çekmeden elde edilen paraya, işte mevkiye yükseleceğine, mutluluğa, maddi sıkıntılardan feraha çıkmaya, üne ermeye, ikili ilişkilerde feraha işarettir. Ayrıca rahatının kaçacağına, sırların açığa çıkmasına, iş nedeniyle sıkıntıya, sıkıntılı yaşama delalettir. Bu rüyaya daha olumlu yaklaşan rüya tabircileri : Bu rüya Devamını Oku

 • Rüyada Erkek Çocuk Yıkamak Yıkadığını Görmek: Rüyada Erkek Çocuk Yıkamak Yıkadığını Görmek güzel kısmete, yetenek sahibi bir insana, sosyal yaşamda muvaffakiyete, kazancın kazançlı olmasına, zengin bir adama, emniyetli olmaya, dingin yaşayacağına, isteklerin gerçekleşeceğine, getirili işler yapacağına, bir kaç gün içinde öğrenilecek sevindirici habere yorulmaktadır. Ayrıca sorumluluktan ötürü mağdur olmaya, üzüntüden sıyrılamamaya, sağlığın yitirileceğine, kötü niyetli bir kimse tarafından zarar görmeye delalettir. Devamını Oku

 • Rüyada İç Çamaşırı Yıkamak Yıkadığını Görmek: Rüyada İç Çamaşırı Yıkamak Yıkadığını Görmek emniyette hissetmeye, planların gerçekleşeceğine, feraha kavuşmaya, birikmiş servete, sıkıntı çekmeden elde edilen mülke, zengin bir amire, güvende kalmaya, huzur bulmaya, birikmiş mala, birikmiş ganimete yorulmaktadır. Aynı zamanda sefalete, iş nedeniyle geçim zorluğuna, dara düşmeye, değer kaybetmeye delalettir. Bazı durumlar için de yorumcular şöyle yorumlarlar ki: Bu rüya zorlanarak ulaştığı Devamını Oku